Dr.Reckeweg R183 50ml

Dr.Reckeweg R183

  • Artnr: R183
  • Finns i lager
  • Vikt, kg: 0,115

Beskrivning av artikel

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL
orala droppar, lösning

10 g innehåller:
Histaminum dihydrochloricum D8 3,33g (histaminhydroklorid)
Luffa operculata D6 3,33g 
Silicea D6 3,33g (Kiselsyra)
Hjälpämnen: Renat vatten 64%, etanol 36 vol-%

Förpackning: 
50 ml

Dosering: 
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut. 
Dropparna kan tas i en matsked vatten.

Övrigt: 
Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

Kontakta läkare om symtom kvarstår. 
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Registrerat Homeopatiskt Läkemedel, granskat och godkänt av Läkemedelsverket. 
Reg.nr.: 41421

Tillverkare: 
Dr.Reckeweg & Co.GmbH - Tyskland 
http://www.reckeweg.de/